× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Powszechnej Kasy Chorych S.A.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powszechnej Kasy Chorych S.A.

Adres

58 350 89 07
Śląska 35/37
81-310 Gdynia

Jednostki

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1